top of page

A Personal Documentation / Kişisel bir Belgeleme

2020
 

What I have put on this page is the context / framework of a personal creative outcome. My concern for what I see unfolding led me to build something called "Tomorrow," an allegorical world that can be visited in Second Life, or can be followed through images and text on the sister page of this documentation >>>

Bu sayfada belgelediklerimden duyduğum büyük endişe beni bir üretime götürdü. Second Life'da ziyaret edilebilecek allegorik, üç boyutlu bir dünya kurguladım. Bu dünyaya ait resimleri ve eşlik eden yazıları (sadece İngilizce) şurada görebilirsiniz >>>

JFK Address, "The President and the Press," Before The American Newspaper Publishers Association, 27 April 1961. Source page >>>

John F. Kennedy'nin "Başkan ve Basın" adlı konuşmasından bir alıntı. 27 Nisan 1961. Kaynakça >>>

"The very word "secrecy" is repugnant in a free and open society; and we are as a people inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths and to secret proceedings. [] For we are opposed around the world by

a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence--on infiltration instead of invasion, on subversion instead of elections, on intimidation instead of free choice, on guerrillas by night instead of armies by day. It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific and political operations.

Its preparations are concealed, not published. Its mistakes are buried, not headlined. Its dissenters are silenced, not praised. No expenditure is questioned, no rumor is printed, no secret is revealed. It conducts the Cold War, in short, with a war-time discipline no democracy would ever hope or wish to match."

Note: Since the publication of this page I have received emails from several readers who told me that JFK would have been talking about his Cold War adversaries in this speech.

 

My response: This is only an excerpt from a very long speech in which he urges the press to do their jobs properly. Why would he bring up "secret societies and secret oaths" within the context of such a call to duty for journalists? Also, given that he had no qualms about speaking of Communism, the Soviets, or Cuba in the strongest language elsewhere why does he not mention these entities by name even once in this long speech? And yes, in the final sentence here he does talk about the Cold War - however he uses a very specific term as he does so: He says "conduct". Not "fights, "participates in", "engages in", "is a part of", or "is our adversary " or anything like that, but instead he picks the term "conduct" - like the conductor of an orchestra. 

"Özgür ve açık bir toplumda "gizlilik" kelimesi iğrençtir; ve bizler, gizli cemiyetlere, gizli yeminlere ve gizli yargılamalara doğuştan ve tarihsel olarak karşıyız. [] Dünya çapında, etki alanını genişletmek için öncelikle gizli araçlara dayanan yekpare ve acımasız bir komployla karşı karşıyayız - işgal yerine sızmaya, seçimler yerine yıkmaya, gözdağı vermeye dayanan; gündüz ordularına karşın gece gerillaları ile çarpışan bir oluşum. Bu yapı askeri, diplomatik, istihbari, ekonomik, bilimsel ve politik operasyonları birleştiren; iç içe kenetlenmiş, yüksek verimli bir makinenin inşasında geniş insan ve malzeme kaynakları kullanan bir sistemdir.

Hazırlıkları gizlidir, yayınlanmaz. Hataları manşet olmaz, gömülür. Muhalifleri susturulur. Harcamaları sorgulanamaz, hakkındaki söylentiler yayınlanamaz, sırları açıklanamaz. Kısacası, Soğuk Savaş'ı hiçbir demokrasinin asla istemeyeceği bir savaş zamanı disipliniyle yönetir. "

Not: Bu sayfanın yayınından sonra birkaç okuyucudan JFK'nin bu konuşmada Soğuk Savaş düşmanları hakkında konuştuğunu söyleyen e-postalar aldım.

 

Cevabım: Bu alıntı çok uzun bir konuşmadan ve o konuşmanın muhatabı basın. Kennedy basın mensuplarına "görevinizi yapın!" diyor. Soğuk savaş bağlamında böyle bir çağırıyı neden yapsın? Ve neden basının görevleri bağlamında "gizli topluluklar ve gizli yeminler"den bahsetsin? Ayrıca Komünizmden, Sovyetlerden, Küba'dan başka yerlerde en güçlü bir dille konuşmaktan çekinmediği göz önüne alındığında, neden bu oluşumlardan bu uzun konuşmada bir kez bile ismiyle bahsetmiyor? Ve evet doğru, buradaki son cümlede Soğuk Savaş'tan bahsediyor - fakat ancak çok özel bir terim kullanıyor: "Yönetmek"ten bahsediyor. "Katılmak", ""savaşmak", angaje olmak", " bir parçası olmak" , veya benzeri başka bir söz değil, onların yerine "yönetmek" terimini seçiyor. Demek ki kastı soğuk savaşın taraflarının da üstünde olan ve tarafları bir orkestra şefi gibi yöneten bir oluşum bu bahsettiği.

March 2020: A fully developed Covid 19 Road Map, that in some places goes hundreds of layers deep and to which are attached thousands of papers, scientific reports, studies, articles, videos, talks and presentations makes its appearance on the World Economic Forum website, literally within days of the World Health Organization declaring a "pandemic".

____________________

 

Mart 2020: Dünya Sağlık Örgütü'nün "pandemi" ilan ettiği noktadan hemen birkaç gün sonra, bazı yerlerinde yüzlerce katman derine inen; ve binlerce bildiri, bilimsel çalışma, makale, video, konuşma ve sunumun iliştirildiği son derece gelişkin bir Covid 19 Yol Haritası, Dünya Ekonomik Forumu web sitesinde zuhur ediyor.